Tarifa medijatora

Koliko to košta?

Koliko košta jedna sesija posredovanja medijatora zavisi od visine vrednosti spora.

Kada podnesete Sudu tužbu u njoj stoji i vrednost spora i prema njoj se određuje visina iznosa takse za pokretanje postupka. Isti model primenjuje se i kod medijacije. Na isti način se određuje vrednost postupka medijacije, pa se prema tome određuje i vrednost jedne sesije. Kao i kod izvršitelja, medijatorima se ovaj iznos uplaćuje kao predujam, pre početka same sesije procesa medijacije. Iznos je za jednu sesiju, a ako medijacija ima više sesija za svaku narednu sesiju uplaćuje se isti iznos kao i za početnu sesiju.

Jedna sesija traje 45 minuta do sat vremena, posle čega se ili zaključuje sporazum o okončanju medijacije, ako se postine dogovor ili se zakazuje nova sesija za neki drugi dan.

U tabelarnom prikazu nalazi se tarifa medijatora za procenjive sporove, one koji se mogu izraziti u novčanom iznosu. Vrednost jednog poena trenutno iznosi 100 dinara po jednom poenu.

VREDNOST SPORA U DINARIMA VISINA NAGRADE U POENIMA VISINA NAGRADE U DINARIMA
1 – 100.000 75 7.500
100.001 – 250.000 120 12.000
250.001 – 500.000 150 15.000
500.001 – 1.000.000 300 30.000
1.000.001 – 2.000.00 500 50.000
2.000.001 – 4.000.000 750 75.000
4.000.001 – 8.000.000 1000 100.000
8.000.001 – 16.000.000 1250 125.000
Ako vrednost spora prelazi 16 000 000 dinara pored nagrade od 1250 poena, dodatno se obračunava i nagrada od 10 poena (1000 dinara) na svakih započetih 100 000 dinara. Medijator može raditi i besplatno, Pro-bono ukoliko to želi. Pored predmeta čija se vrednost može odrediti postoji i Tarifa medijatora – u neprocenjivim predmetima:
VRSTA SPORA VISINA NAGRADE U POENIMA VISINA NAGRADE U DINARIMA
Sporovi usled smetanja državine 75 7.500
Sporovi o pravu službenosti 75 7.500
Sporovi o stambenim odnosima 120 12.000
Sporovi iz radnih odnosa (osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz radnih odnosa) 130 13.000
Sporovi o autorskim i srodnim pravima, o pravu na žig, model i o ostalim pravima intelektualne svojine, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz ovih odnosa 150 15.000
Medijator ima pravo na trokove medijacije, u smislu putnih troškova i sl. Visina naknade troškova posrednika obračunava se na osnovu stvarnih izdataka, koje je posrednik imao u vezi sa postupkom posredovanja. Pravilnik o tarifi, o nagradama i naknadama u postupku posredovanja možete videti OVDE. Više detalja o medijaciji možete saznati OVDE.
Tarifa medijatora