Najčešća pitanja

Najčešća pitanja i odgovori

Danas vam odgovaramo na najčešće postavljana pitanja.

Medijacija je ukratko jedan brži, jeftiniji, efikasniji i poverljiviji proces vansudskog rešavanja
sporova.

Kako da postanem medijator?

Ministarstvo Pravde vrši licenciranje medijatora i ono je propisalo uslove koje morate
ispuniti kako biste postali medijator.
Prvi uslov je da završite osnovnu obuku za posrednika/ medijatora, koju organizujemo svake
prve srede u mesecu. Prijave su u toku, preko linka na našem web sajtu ili na profilima naših
socijalnih mreža. Ako vam je lakše pozovite nas 063 17 18 19 9
Drugi uslov je da ste državljanin Republike Srbije.
Treći - da niste osuđivani
Četvrti da ste poslovno sposobni i
Peti da imate završenu BILO KOJU visoku školu ili fakultet (180 espb ili više po Bolonji)

Svake prve srede u mesecu organizujemo osnovnu obuku za medijatore. Obuka se održava online, preko zoom aplikacije, traje 5 dana po 5 časova, od 17 do 21h ili dok predavači ne odgovore na sva pitanja polaznika. Iako online, obuka se sprovodi uživo i u svakom trenutku možete da prekinete predavača i postavite mu pitanje, ako želite neko pojašnjenje.

Predavaće vam najbolji predavači iz više različitih naučnih oblasti - prava, ekonomije, psihologije, pravobranilaštva, poreske kontrole, a čak sve Sudije su zadužene da vam medijaciju približe iz ugla sudske prakse. Jedini smo koji sprovodimo obuku sa 6 i više predavača i jedini smo koji brinemo o polaznicima i posle zavšene obuke. 

Obuka se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Na obuci ćete steći znanja i veštine potrebne za samostalno i uspešno obavljanje poslova medijacije, savladaćete veštine komunikacije i veštine upravljanja konfliktima.

Da, medijaciju možete raditi kao dopunski posao, a možete se baviti medijacijom iako ste u penziji. 

Ne, medijaciju možete raditi kao fizičko lice, isto kao frilenseri i isto kao i oni biti tretirani zakonski.

Najvažnije je znati da sve tri institucije postoje u svakoj zemlji na svetu i da je zabluda da postojanje medijatora iko može da speči. 

Sledeća sličnost je što su i notari i izvštitelji na početku trebali samo da imaju fakultet i obuku, kao što sada imaju i medijatori, i zato je bitno da što pre postanete medijator dok su uslovi „blagi“.

Sledeća sličnost je što su sve tri kategorije na istom sajtu Ministarstva pravde i svi medijatori upisani su u registar medijatora na sajtu Ministrastva pravde.

Da, posla ima dovoljno za sve koji žele da rade i posvete se medijaciji iz ugla nas koji se medijacijom bavimo ozbiljno i već nekoliko godina. Posao obezbedjuju i nadležni Sudovi, koji medijatore pozivaju da rade predmete po službenoj dužnosti, a tu je i Komora Medijatora Srbije koja naručito brine o medijatorima. Svakako na početku je važno da svaki medijator posebno uradi i svoju ličnu promociju, kako bi ljudi saznali malo više o njemu i prosto znali da je on sada i medijator.

Najmanja zarada medijatora po jednoj sesiji iznosi 7500 dinara, a prosečne medijacije su 30.000-50.000 hiljada dinara po jednoj sesiji. Medijacija se po nekoj statistici obavi u dve ili tri sesije, što znači da hipotetički medijator za tri dana može da zaradi 150.000 dinara, a i više. 

Naročito je pandemija COVID uticala da se ljudi sve više odlučuju na medijaciju. Trenutno je situacija takva da u Svetu medijatori zarađujuju više od Advokata, Notara i Izvršitelja, jer se ljudi opredeljuju pre za brzo rešenje koje jedino medijacija nudi, jer su na teži način shvatili da život ne traje večno i da je 5 ili 10 godina suđenja daleko, a plus što im niko ne može garantovati da će spor rešiti na Sudu. 

Druga važna stvar je što nije isto da li neki novac koji dobijete sudjenjem imate sa 50 ili sa 60 godina. 

Treće i možda opredeljujuće jedino na medijaciji je javnost isključena i vaš problem se reševa u 4 zida uz pismeno garantovanu privatnost. 

Poslednje što bi značajno rekli je da medijacija jedino mesto na svetu gde stranke same donose rešenje, na Sudu to umesto njih uradi Sudija, a ne retko pola iznosa ode na troškove sudjenja. 

Za sva dodatna pitanja, pozovite nas na

063/17-18-19-9

Kontaktirajte nas