Obuka za medijatore

Želite da postanete medijator?

Obuka za medijatore

Ukoliko želite da postanete medijator, uslovi koji su neophodni za obavljanje poslova medijatora propisani su Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova i to su:

  • završena OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKA
  • da je lice državljanin Republike Srbije
  • da lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja
  • da je lice poslovno sposobno
  • da ima najmanje visoku stručnu spremu (180 espb ili više)

Ukoliko ispunjavate propisane uslove, nakon završene osnovne obuke možete podneti zahtev za dobijanje Dozvole za posredovanje i upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde RS. Dozvolu za posredovanje izdaje Ministarstvo pravde sa rokom važenja od tri godine.

Dozvola se obnavlja kada istekne rok na koji je izdata i to po zahtevu lica na koje se odnosi. U cilju obnavljanja dozvole potrebno je da medijator ima najmanje deset sati stručnog usavršavanja u toku jedne godine, kao i najmanje pet obavljenih medijacija u toku perioda trajanja dozvole. Prilikom obnavljanja, dozvola za posredovanje se izdaje na rok od pet godina.

Dozvola se može, na predlog ministarstva, suda ili drugog organa, oduzeti ukoliko lice prestane da ispunjava uslove za obavljanje poslova medijatora ili ukoliko se u medijaciji ne pridržava pravila postupka i etičkih pravila koja utvrđuje Ministarstvo pravde.

Želite da postanete medijator?

Ako želite da završite osnovnu obuku za medijatore saznajte više na https://www.icepd.edu.rs/

Međunarodni centar za obrazovanje i lični razvoj doo, Beograd