Medijator

Image

O nama

Prof. dr Igor Pejović

Moje ime je Igor i ja sam Licencirani MEDIJATOR Republike Srbije, a sa leve strane nalazi se moja dozvola za posredovanje, izdata od strane Ministarstva Pravde.

Medijator može biti svako ko zadovoljava određene uslove koje je propisao Zakon o posredovanju, a OVDE možete pročitati koju su to uslovi.

Predsednik sam Komore Medijatora Srbije, Univerzitetski profesor, poreski savetnik i konsultant Svetske Banke. Objavio sam više naučnih radova u renomiranim svetskim naučnim časopisima i učestvovao na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova.

  • Univerzitetski profesor
  • Dugogodišnje iskustvo
  • Eskpert za finansije
  • Predsednik Komore medijatora Srbije
Pozovite nas

063/17-18-19-9

O medijaciji


Medijacija je proces komunikacije u kojem treća strana, poznata kao medijator, koristi pomaže dvema ili više stranama u rešavanju sukoba ili spora. Cilj medijacije je da se stranke dogovore o rešenju koje je zadovoljavajuće za sve.

Medijacija se često koristi u sudskoj praksi, kao alternativa sudskom postupku, kako bi se rešili sporovi u vezi sa radom, porodičnim pitanjima, nasleđem i slično. Međutim, medijacija se može koristiti i u drugim područjima, kao što su poslovni sporovi, pregovori oko radnog vremena, razmena imovine itd.

Medijator je nepristran i nezavisan treći deo koji pomaže stranama da komuniciraju i da pronađu zajedničko rešenje. On/ona ne donosi odluku, već pomaže stranama da same izgrade rešenje. Medijator može pomoći strankama da razumeju stavove drugih strana i da pronađu kompromis.

Medijacija se obično odvija u neformalnom okruženju, gde stranke mogu slobodno izneti svoje stavove i potrebe. Proces medijacije se može prilagoditi potrebama svake stranke i može se prilagoditi specifičnim okolnostima spora.

Prednost mediacije je u tome što je brža i jeftinija od sudskog postupka, a stranke takođe imaju veću kontrolu nad procesom i konačnim rešenjem. Takođe, medijacija može pomoći strankama da održe dobre odnose u budućnosti, što može biti važno ako se stranke moraju sretati u budućnosti.

Napokon, medijacija je koristan alat za rešavanje sukoba i sporova, omogućujući strankama da komuniciraju i da pronađu zajedničko rešenje bez potrebe za sudskim postupkom. To je brže, jeftinije i omogućuje strankama da imaju veću kontrolu nad procesom i konačnim rešenjem.

ob3
s1 1

Konferencije i prezentacija medijacije

Prva konferencija o medijaciji

Kao predsedik Komore Medijatora Srbije, organizovao sam prvu veliku konferenciju o medijaciji, zajedno sa Privrednom komorom Srbije, koju je otvorila ministarka Pravde koja je ukazala na sve prednosti medijacije i neophodnost brzog implementitanja medijacije u pravni sistem države.

100% uspešnost postizanja dogovora

Medijacijom se bavim dugi niz godina i imam veliki broj sporovedenih medijacija. Uspešnost u postizanju dogovora, kada se stranke odluče na medijaciju, mi je neverovatnih 100%. Ovaj procent uspešnosti pokazuje koliko su ljudi u suštini spremni na dogovor, tj. koliko im malo treba da se dogovore, da stave predrasude po strani i da je skoro svaki problem jednostavno rešiv, ako vas neko sa pažnjom i razumevanjem sasluša i posveti vam dovoljno vremena da detaljno izložite svoj problem, kako je i zašto do njega uopšte i došlo.